Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Arbetsmarknad

Alla frågor som rör arbetsmarknad är samlade i kommunens arbetsmarknadsenhet. Hit kan alla Bergsbor, oavsett ålder, vända sig för att få hjälp att hitta sin väg till försörjning eller nytt jobb. Enheten består av två delar, Navigator och Arbetsmarknadsstöd.

Navigator i Berg arbetar med att stärka individen och dennes förutsättningar till anställningen eller utbildning. Stort fokus ligger på den egna hälsan och det egna ansvaret. Insatserna inleds med ett flerpartssamtal där ansvarig berörda myndigheter deltar och följs av kartläggningssamtal för att identifiera individens behov.

Arbetsmarknadsstöd fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun. Enheten erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Uppdaterad: