Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Folkhälsoarbete

En massa träningsklädda ben som joggar/löptränar

I Bergs kommun finns ett stort antal människor som levt ett långt liv. Kulturlivet är rikt med sång, musik, teater och revyspel och föreningslivet är utbrett. Bergs kommun kännetecknas av närheten till fjäll och natur med ett aktivt friluftsliv innehållande bland annat skidåkning, jakt och fiske.

Skogen och jorden ger också arbetstillfällen. Det finns många småföretagare men även en del större företag. Beskrivningen visar på att det finns tillgångar i Bergs kommun som kan bidra till en välmående befolkning med en god hälsa. En god hälsa innebär bland annat att känna livsglädje, ha framtidstro, ha förmåga att hantera vardagens krav, ha en meningsfull sysselsättning, känna sig trygg och ha bra relationer till medmänniskor.

Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, exempelvis hälsan hos invånarna i Bergs kommun. Medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan individ och samhället är folkhälsa i högre grad ett ansvar för samhället, politiska församlingar och myndigheter.

Folkhälsoarbete handlar om att utifrån mönster i befolknings hälsotillstånd, systematiskt och målinriktat förändra strukturer i samhället för att få hälsan så jämlik som möjligt. Det innebär att arbeta hälsofrämjande genom att exempelvis stödja och utveckla kultur, fritid och föreningsliv, stärka föräldraskapet samt skapa och bevara arbetstillfällen. Det gäller också att förebygga sjukdomar bland annat genom att påverka livsstil och lära ut egenvård, göra hälsokontroller och förebygga olyckor.

Uppdaterad: