Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Fastighetsavdelningen

Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde vårt kommunala bostadsbolag Bergs Hyreshus AB i bolagsform och blev istället en avdelning inom kommunorganisationen.

Beslutet om att införliva Bergs Hyreshus i den kommunala förvaltningen togs av Kommunfullmäktige i november 2018. Ökade samordningsvinster, ökad helhetssyn och bättre förutsättningar för utveckling och befolkningstillväxt i kommunen var motiveringen i den motion från Kent Rosenqvist (S) som låg till grund för beslutet om införlivning.

Under 2020 kvarstår bolaget som ägare av fastigheterna, men beståndet överförs successivt i kommunens ägo under 2021 och bolaget Bergs Hyreshus beräknas vara helt upplöst till årsskiftet 2021/2022.

Den nya fastighetavdelning som bildats inom kommunorganisationen inrymmer bostads- och lokaluthyrningen Bergfast och kommunens lokalvårdsenhet. Avdelningen lyder under kommunens fastighets- och IT-nämnd.

Uppdaterad: