Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tjänstemannaorganisation

Kommunens tjänstemannaorganisation har till uppgift att verkställa de beslut som de olika styrelserna och nämnderna fattar. Tjänstemännen biträder med beslutsunderlag för de politiska besluten.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman och företrädare. Kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommundirektören avdelningschefer som ansvarar för olika verksamhetsområden.
Kommunens ledningsgrupp består av kommundirektör, avdelningschefer, HR-chef, kommunikationsansvarig samt de kommunala bolagens verkställande direktörer.

Bergs kommuns förvaltningsorganisation består alltså av ett antal avdelningar. Avdelningarna är direkt underställda kommundirektören. Varje avdelning har också en eller flera enheter eller funktioner under sig.

I menyn kan du hitta mer information om respektive avdelning.

Uppdaterad: