Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är gällande lagstiftning, författningar och politiska mål.

Ett ständigt arbete pågår med att förbättra kvaliteten i verksamheten, bl.a. genom fastställda kvalitetskriterier, avvikelsehantering och jämförelser av resultat i nationella och regionala kvalitetsregister, exempelvis kommunens kvalitet i korthet, öppna jämförelser och genom jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat i självgranskningsdokument och brukarundersökningar.

Anmälningar, klagomål och synpunkter följs alltid upp.

Kvalitets- och jämförelserapporter 

Uppdaterad: