Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunens ledningsgrupp

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet. Kommunens ledningsgrupp leds av kommundirektören.

Sekreterare är chef för stabsavdelningen. Övriga medlemmar i gruppen är miljö- och byggchef, HR-chef, tillväxtchef, utbildningschef, fastighetschef, avdelningschefer för Vård- och omsorg, Socialtjänst, LSS, kommunikationsansvarig samt utvecklingsstrateg.

Verkställande direktörer för BTEA och Vatten-och miljöresurs ingår också i kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen sammanträder var 14:e dag.

Uppdaterad: