Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunala bolag

En presentation av de kommunala bolagen.

Bergab AB - De kommunala bolagens holdingbolag

Ägandeförhållande: 100% ägt av Bergs kommun
Ordförande: Therese Kärngard (S)
VD: Ralf Westlund (kommundirektör)

Bergs Tingslags Elektriska AB

BTEA och dess dotterbolag (BTEA Energi AB (helägt)) distribuerar elenergi samt distribuerar och säljer värme. Verksamheten är indelad i elnät och fjärrvärme.

Ägandeförhållande: 100% ägt av Bergab AB
Ordförande: Dan Martinsson (S)
VD: Jörgen Mattsson

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget ansvarar för att samla in och omhänderta allt hushållsavfall och slam från enskilda brunnar i Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget ansvarar även för de båda kommunernas vatten- och avloppsanläggningar samt producerar och distribuerar dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Ägandeförhållande: 50% ägt av Bergs kommun (50 % Härjedalens kommun)
Ordförande: Magnus Karlsson
VD: Rickard Stenberg

Uppdaterad: