Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Bergs kommun. Det är till exempel reglementen, föreskrifter, policydokument och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten. Samlingen uppdateras löpande.

Taxor och avgifter inom kommunens olika områden finns på egen sida som länkas nedan. Gå till sidan Taxor och avgifter

När en kommun har fattat beslut om en ny föreskrift ska beslutsprotokollet anslås på kommunens officiella anslagstavla. Själva föreskriften ska sen publiceras på kommunens hemsida och finnas där så länge den gäller.

Du hittar den digitala anslagstavlan via denna länk.

Samtliga trafikföreskrifter gällande inom Bergs kommun finns i Transportsstyrelsens databas svensk trafikföreskriftssamling, STFS. För att söka i databasen, välj Bergs kommun och markera att du vill söka på alla år.

Besök svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Policydokument

Uppdaterad: