Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Verksamhet och organisation

Här kan du läsa mer om kommunens organisation och verksamhet. Under dessa sidor finns policydokument och andra styrande dokument, kommunfakta och information om kommunens utvecklingsarbete och kvalitetsarbete.

Kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige. Tjänstemannaorganisationen anpassas därefter med hänsyn till uppgifter och resurser som tilldelats den. Vissa uppgifter är lagstyrda och andra är frivilliga och beslutade på lokal nivå.

En del områden hanteras av politiskt styrda aktiebolag. De har då både en politisk styrelse samt en verkställade direktör med en egen organisation.

Politisk och tjänstemannaorganisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarnämnden Fastighets- och IT-nämnden Miljö- och byggnämnden Utbildningsnämnden Vård- och socialnämnden Stabsavdelningen Tillväxtavdelningen Fastighetsavdelningen Miljö- och byggavdelningen Utbildningsavdelningen Socialtjänst Verkställighet LSS Verkställighet Vård och omsorg

Uppdaterad: