Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Utvecklingsprogram

Bergs kommun har tre övergripande kommunala styrdokument för det kommunala utvecklingsarbetet, som ska vara hållbart med hög upplevd livskvalitet för medborgarna som mål. Utvecklingsarbetet utgår från kommunens vision:
”En framåt kommun som rekommenderas av alla!”

De tre programmen är Miljöprogrammet, Folkhälsoprogrammet och Tillväxtprogrammet och de omfattar de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans skapar dessa tre dokument ramarna för hur kommunen ska utvecklas på bästa sätt.

Under de tre programmen är övriga kommunala styrdokument (strategier, handlingsplaner och policys) strukturerade för att säkerställa att all kommunal verksamhet bidrar till de övergripande målen för Bergs kommun.

Uppdaterad: