Dela

Kontakta oss

POSOM ger krisstöd

Människor utsätts för starka intryck och känslomässiga påfrestningar vid olyckor, katastrofer eller andra extraordinära händelser. Många kan även få efterverkningar långt senare i livet och det är därför viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat, och att bearbetningen påbörjas i anslutning till själva händelsen. POSOM är en grupp frivilliga personer som är en del av kommunens krisberedskap och ger krisstöd vid allvarlig händelse.

När det inträffar större händelser som påverkar många i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning. I vanliga fall finns tillräckligt med resurser för att stödja drabbade människor, men vid allvarliga händelser räcker inte alltid dessa till utan en kraftsamling måste ske. För att kunna hjälpa enskilda personer eller grupper som drabbats vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser har Bergs kommun en POSOM-grupp som aktiveras när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Vad är POSOM?
POSOM är en grupp frivilliga personer som är en del av kommunens krisberedskap och kan aktiveras snabbt för att hjälpa människor vid kris, olycka eller andra händelser för att sedan lämna över ansvaret till samhällets ordinarie resurser. Förkortningen står för psykiskt och socialt omhändertagande, och gruppen består av personer med olika kompetenser som frivilligt tagit på sig uppdraget.

POSOM:s uppgift är att vara medmänniska, ge emotionellt stöd, hålla en hand, informera, hjälpa till att lösa praktiska problem, se till att det finns mat och filtar samt ge hjälp med att kontakta anhöriga. Fysiska skador tar sjukvården hand om. Det handlar om stöd i det akuta skedet, samt att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till rätt personer, för att förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt.

Vem larmar POSOM?
Behov av POSOM-insats påkallas av polisens eller räddningstjänstens inre befäl via SOS Alarm, som i sin tur kontaktar Bergs kommuns kommunledning för vidare aktivering. Bedömning om gruppen ska aktiveras görs vid varje enskilt fall.

När POSOM-gruppen inte är aktiverad kontaktas ordinarie krisstöd via sjukvården.

Uppdaterad: