Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Protokoll, möten och handlingar

Här finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Sammanträdesplan 2022

Sammanträdesplan 2022

Datum

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige311629


24

13

Kommunstyrelsen

25

22

15


10

713

4

8

6

Arbetsutskottet


1


5

1723


18

15


Utvecklingsutskottet


1

29


1723

27


15


Valnämnden249


18

14


10


Vård- och socialnämnden

19

23

23

13

18

1528

19

16

7

Vård- och socialutskottet

19

23

23

13

18

15


24

28

19

16

7

Utbildningsnämnden

26

16

30

27


1


31

21

26


14

Miljö- och byggnämnden


10

24


12

22


18

28

27


8

Fastighets- och IT­‑nämnden1723


2517


KPTR14


16
265


Uppdaterad: