Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Valnämnden

Valnämnden (VN) är lokal valmyndighet. Valnämnden i Bergs kommun består av fem ledmöter och fem ersättare. Valnämnden har en sekreterare som inte är politiskt vald, utan är tjänsteperson.

Presidium

Valnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Möten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2021

Handlingar 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på valnämndens protokoll?

Hantera prenumeration

Uppdaterad: