Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt vad som i lag och förordning sägs om verksamhetsområdet.

Nämndens åtaganden regleras i de nationella styrdokumenten och omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare.

Nämnden har också ansvar för mat- och köksavdelningen på kommunen. Nämnden ansvarar därutöver för regler inom sina verksamheter som ankommer en samisk förvaltningskommun.

Utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Presidium

Utbildningsnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Möten och protokoll 2021

Handlingar 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på utbildningsnämndens protokoll?

Hantera prenumeration

Uppdaterad: