Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Saemien raerie, samiska rådet

Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Alla beslut bör tas i total enighet.

Den här sidan finns även på samiska

Samiska rådets huvudsakliga uppgifter är:

 • att vara delaktig i de beslut som rör samerna inom kommunen. Bland annat ska kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor eller ärenden som berör samer innan man tar beslut i respektive nämnd eller styrelse.
 • att verka som styr- eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska.

Deltagare och ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordförande i samiska rådet är Therese Kärngard (S).

Huvudansvarig tjänsteperson i samiska rådet är Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Ledamöter från samerna

Ersättare:

 • Thomas Johansson 
 • Bengt Johansson
 • Peder Johansson
 • Ann Kristin Solsten
 • Carina Liljedahl

Förtroendevalda

Ersättare:

 • Bo Karlsson (C), Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Katarina Martinsson (S), Vård- och socialnämnden
 • Karin Sundin (S), Utbildningsnämnden
 • Daniel Danielsson (M), Oppositionsråd

Tjänstepersoner

Möten 2022

 • 2022-03-02 kl. 9-12
 • 2022-06-03 kl. 9-12
 • 2022-08-29, heldag ute
 • 2022-11-09 kl. 9-12

Uppdaterad: