Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Gemensam miljö- och byggnämnd med Härjedalens kommun

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd (MBN) ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Miljö- och byggnämnden är gemensam för Bergs och Härjedalens kommuner och har sju ordinarie ledamöter, varav tre från Berg och fyra från Härjedalen. Ordförandeskapet i miljö- och byggnadsnämnden innehas av en ledamot från Bergs kommun.

Presidium

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnds presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Protokoll 2020 och bakåt i tiden kan beställas av miljö- och byggnämnden, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Uppdaterad: