Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) består av ledamöter som utses av kommunfullmäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen:

  • Kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.
  • Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och ser till att besluten som fullmäktige fattar blir genomförda.
  • Kommunstyrelsen svarar för den långsiktiga planeringen i kommunen.

Kommunstyrelsen har två utskott. Dessa är kommunstyrelsens arbetsutskott samt utvecklingsutskottet. Utskotten fattar beslut i vissa ärdenden och bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och utskotten 5 ledamöter vardera.

Presidium

Kommunstyrelsens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Möten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2021

Handlingar 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på kommunstyrelsens protokoll?

Hantera prenumeration

Uppdaterad: