Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Politisk organisation, möten och protokoll

Bergs kommun styrs under mandatperioden 2022–2026 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. På dessa sidor finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott. 

Politisk och tjänstemannaorganisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarnämnden Fastighets- och IT-nämnden Miljö- och byggnämnden Utbildningsnämnden Vård- och socialnämnden Stabsavdelningen Tillväxtavdelningen Fastighetsavdelningen Miljö- och byggavdelningen Utbildningsavdelningen Socialtjänst Verkställighet LSS Verkställighet Vård och omsorg

Oppositionspartier är Bergspartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige i Bergs kommun har 31 ledamöter.

Läs mer om kommunfullmäktige i Bergs kommun

Nämnder, utskott och styrelser

I Bergs kommuns politiska organisation finns följande nämnder, utskott och styrelser:

I varje nämnd, utskott och styrelse finns lika många ersättare som det finns ledamöter.

Sammanträdesplan 2022

Sammanträdesplan 2022

Datum

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige311629


24

13

Kommunstyrelsen

25

22

15


10

713

4

8

6

Arbetsutskottet


1


5

1723

26

18

15


Utvecklingsutskottet


1

29


1723

27


15


Valnämnden249


18

14


10


Vård- och socialnämnden

19

23

23

13

18

1528

19

16

7

Vård- och socialutskottet

19

23

23

13

18

15


24

28

19

16

7

Utbildningsnämnden

26

16

30

27


1


31

21

26


14

Miljö- och byggnämnden


10

24


12

22


18

28

27


8

Fastighets- och IT­‑nämnden17232215

KPTR14


16
265


Uppdaterad: