Dela

Kontakta oss

Stabsavdelningen

Stabsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomistyrning, stöd till den politiska processen (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, verksamhetsnämnd och utskott) inklusive sekreterarskap, utredningsstöd, ärendehantering samt medborgarservice. Avdelningen ansvarar även för HR-frågor.

Stabsavdelningen består av sex funktioner:

 • HR-funktion (Personalstöd och löner)
 • Ekonomistöd
 • Kompetensstöd
 • IT-enhet
 • Teknisk enhet
 • Demokratistöd
 • Växel

Chef för avdelningen är Jesper Tjulin och biträdande chef är HR-chef Conny Bodén.

Avdelningen har ca 45 medarbeterare.

Stabsavdelningen arbetar med

Några av de frågor som stabsavdelningen arbetar med är:

 • Arbetsrättsliga frågeställningar och löneadministration
 • Finansförvaltning och samordning av den övergripande ekonomiska planeringen
 • Nämndsadministration
 • IT
 • Markfrågor
 • Bostadsanpassning
 • Demokrati och medborgardialog
 • Kommunikationsfrågor
 • Kvalitetsledning och utredningar
 • Arbetet med samiskt förvaltningsområde
 • Frågor som rör säkerhet, krishantering, totalförsvar och beredskap
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Upphandling
 • Arkiv
 • Kommunens telefonväxel
 • Valnämnd

Uppdaterad: