Dela

Kontakta oss

Kommunrevisionen

Revisionens huvuduppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Verksamheten som bedrivs inom styrelser och nämnders ansvarsområden ska årligen granskas och prövas för att se:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

 

Kontaktuppgifter till revisorerna

Namn

E-post

Gemensam mailadress

revisorerna@berg.se

Malin Skönström, ordförande

malin.skonstrom@berg.se

Inga-Lis Bromée-Sjöberg, vice ordförande

ingalis.bromee@berg.se

Tommy Jakobsson

tommy.jakobsson@berg.se

Per Nauman

per.nauman@berg.se

Britt-Inger Strömkvist-Andersson

brittinger.andersson@berg.se

Sakkunnigt biträde Mikael Lindberg, KPMG

mikael.lindberg@kpmg.se

 

Läs mer om revisionen

Uppdaterad: