Dela

Kontakta oss

Organisation

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige. Tjänstemannaorganisationen anpassas därefter med hänsyn till uppgifter och resurser som tilldelats den. Vissa uppgifter är lagstyrda och andra är frivilliga och beslutade på lokal nivå.

En del områden hanteras av politiskt styrda aktiebolag. De har då både en politisk styrelse samt en verkställade direktör med en egen organisation.

Den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen

Politik organisation innehållande Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen med Arbetsutskottet och Utvecklingsutskottet, Överförmyndarnämnden, Fastighets och IT-nämndenm Miljö- och byggnämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och socialnämnden med Vård och socialutskottet. I Tjänstemannaorganisationen: KOmmundirektör och biträdande kommundirekthör, Fastighetsavdelningen, Miljö- och byggavdelningen (gemensam med Härjedalens kommun), Utbildningsavdelningen, Socialtjänst, Verkställighet vård och omsorg och Verkställighet LSS

Uppdaterad: