Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Uppsagda avtal och ny arbetstidsmodell i Bergs kommun

Det har varit en del skriverier i medier de senaste veckorna, som inte alltid stämt med verkligheten. Här kommer därför en summering av vad som hänt, var vi står nu och vad som är på gång.

Bakgrund

Det var i oktober 2021 som Kommunal mellersta Norrland – inte Kommunal lokalt – sa upp två lokala avtal efter att Bergs kommun velat ändra två delar i avtalen (möjligheten att söka ner i tjänstgöringsgrad från två till en gång per år, samt storleken på timbanken). Det stämmer alltså att man kan ändra delar av avtal utan att säga upp dem, det var det Bergs kommun ville göra när Kommunal sa upp dem.

Vid försök till ny förhandling kom vi överens med Kommunal om att vi var alltför långt ifrån varandra, och att AB (Allmänna bestämmelser) därför reglerar verksamheten. Det har AB gjort även tidigare, men då kompletterat med de två lokala avtal som Kommunal sa upp.

Nöjda och missnöjda medarbetare

Vi har full förståelse för att de av våra medarbetare som upplever detta som en försämring protesterar. Det är helt naturligt. Men vi har varit ute i verksamheten och besökt ett flertal arbetsplatser. I dessa samtal har vi konstaterat att det också finns många medarbetare som är nöjda med att vi nu väljer att arbeta med behovsanpassade scheman där fokus bland annat är att skapa likvärdiga scheman med en jämnare fördelning av helger och övrig obekväm arbetstid.

Oro från brukare och anhöriga

Anhöriga har haft frågor och varit oroliga för att detta arbete kommer att innebära försämringar, men de scheman som är lagda nu lägger en stark grund för bra vård och omhändertagande av våra vårdtagare. Vi säkerställer att personalen får den vila de ska ha, och vi säkerställer att vi har rätt kompetens på plats. Även i arbetet med en ny arbetstidsmodell är våra brukare och vårdtagare prio 1. Vi gör helt enkelt ännu mer för att säkra bra och trygg vård.

Arbete med bemanningshandbok

Alla berörda medarbetare har nu fått ett behovsanpassat schema som löper under en beräkningsperiod av 12 veckor. De förändringar som går att göra i det schemat handlar i princip bara om byte av arbetspass med varandra. Under dessa 12 veckor ska arbetsgivaren arbeta med att ta fram en bemanningshandbok som kommer att samverkas enligt de olika nivåerna i vårt samverkansavtal. Bemanningshandboken ger oss förutsättningarna för att arbeta med schemaprocessen på ett enhetligt sätt, där alla våra medarbetare ska ges scheman med likvärdiga förutsättningar för alla.

Schemapåverkan och timbank

Tanken är självklart att våra medarbetare ska ges möjligheter att påverka, i ett första skede exempelvis genom att lägga in önskemål om placering av fridagar. Men det är lika självklart att våra scheman utgår från behoven hos våra brukare och vårdtagare, att vi inte bygger in ett beroende av extra personal och att våra scheman inte slår skevt kopplat till obekväm arbetstid.

Det kommer alltså fortfarande att gå att påverka schemat även om det inte går att helt och hållet göra sitt eget schema. Timbank finns också i AB men där undersöker vi fortfarande om den kan användas, eftersom tillämpningen i AB skiljer sig markant från den timbank vi har haft. De mer obekväma arbetspassen ska också fördelas så likvärdigt det bara går.

Delaktighet och synpunkter

Slutligen har vi fått till oss från flertalet medarbetare att man gärna vill vara delaktig så mycket det bara går. Det har vi tagit till oss och i gruppen ”Bergsmodellen” på Insidan kommer vi att lägga upp information och material från arbetet med bemanningshandboken. Har ni inte tillgång till den gruppen hör ni av er direkt till kommunikation@berg.se. I gruppen ”Bergsmodellen” hoppas vi att ni tar del av det som läggs upp och även att ni ställer frågor eller kommer med förslag på hur vi kan utveckla arbetet.

Conny Bodén, HR-chef, Bergs kommun


 

Uppdaterad: