Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vi räcker ut en hand till våra grannar från Ukraina!

Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard och kommundirektör Ralf Westlund

Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard och kommundirektör Ralf Westlund

Flera miljoner människor har under några veckor lämnat krigets Ukraina. Det vi ser nu är den värsta flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget, och självfallet kommer vi i Bergs kommun att hjälpa så många vi kan.

 Beräkningar är inte enkla men runt 200 000 kan mycket väl komma till Sverige innan halvårsskiftet. Hur många av dessa som kommer till Berg vet vi inte i dagsläget, men vi vet att vi har goda förutsättningar för ett bra mottagande.

Bergsborna är varmhjärtade människor som vill hjälpa, och civilsamhället är oerhört viktigt. Många hör av sig, både föreningar och enskilda, och vill bidra med mat, sovplatser, förnödenheter, språkkunskaper eller med sin tid. Vi uppmuntrar alla som känner att de kan och vill bidra med något som kan underlätta vardagen för de som kommer hit att anmäla det via e-tjänsten på vår hemsida.

I vår kommun har vi erfarenhet av att ta emot människor på flykt från krig, Vi har personal som just nu räknar på hur många vi kan ta emot på ett bra sätt till så kallade ankomst- eller evakueringsboenden. Det är platser att bo på under en kortare tid, i väntan på mer permanenta boenden.

Eftersom många som kommer är barn och ungdomar har vi också personal som tittar på hur vi kan lösa det med förskola och skola, inte minst ur språksynpunkt. Och vi har personer som jobbar tillsammans med andra kommuner och myndigheter med att samordna information till de flyktingar som kommer hit kring vilken hjälp som finns att få och var man kan få den.

Jonatan i Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta sa något i stil med att det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. De som kommer till oss har tvingats lämna sina hem, sina arbeten och skolor, sina anhöriga – kort sagt allt som vi tar för givet i vår vardag. Självklart ska vi göra vad vi kan för dem!

Therese Kärngard (s), kommunstyrelsens ordförande
Ralf Westlund, kommundirektör

Uppdaterad: