Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Slopad avgift 2022 för miljötillsyn hos bönder med djur i Berg

På sammanträdet den 15 mars beslutade kommunstyrelsen att betala lantbrukares tillsynsavgifter från miljö- och byggnadsnämnden under 2022. Beslutet gäller gårdar med upp till 400 djurenheter inom Bergs kommun.

Anledningen till den slopade avgiften är att bönderna just nu har det mycket svårt ekonomiskt med ökade kostnader för bränsle, insatsvaror, utsäde och handelsgödsel. Därför vill kommunen avlasta verksamheterna från avgiften för miljötillsyn.

Avgiften slopas oavsett om gården betalar en fast avgift eller löpande timtaxa.

Uppdaterad: