Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Var med och påverka utvecklingen till nära vård i Jämtland/Härjedalen!

Affisch med information om enkäten

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna möte den demografiska utmaning vi står inför. Vi ställer om till en nära vård där våra invånare görs delaktiga, där vi tillsammans skapar en kostnadseffektiv, tillgänglig och samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

För att vården ska bli den bästa möjliga och att vi tillsammans kan arbeta fram en gemensam målbild så behöver vi alla hjälpas åt!

Ditt engagemang och dina åsikter är därför otroligt värdefulla och vi är därför tacksam om du vill svara på några frågor om vad som är viktigt för dig?

Fyll i enkäten på regionjh.se/viktigtformig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: