Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hälsa på lika villkor

Under våren uppmanas 9 600 invånare i Jämtland Härjedalen att delta i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. De är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella undersökning om hälsa och levnadsvanor som återigen ska genomföras. 

Det är fyra år sedan senast undersökningen gjordes, och de senaste två åren har pandemin tagit stor plats i samhället och i människors liv. Nu får vi en chans att se hur det har påverkat befolkningens hälsa.

– Eftersom detta är en undersökning som gjorts flera gånger tidigare så blir det ett bra sätt att se hur människors hälsa förändras över tid, säger Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare i Bergs kommun.

Med hjälp av undersökningen får alla länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

– Undersökningen ger oss viktiga data för att följa upp hur våra kommuninnevånare mår och för att veta hur vi kan prioritera vår verksamhet och våra insatser, säger Kajsa Kårwik.

Under vecka sex kommer 9 600 slumpmässigt utvalda länsinvånare över 16 år få brev med information och inloggningsuppgifter till enkäten, som finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska.

För mer information:
www.regionjh.se/halsapalikavillkor

Vid frågor kontakta:
Kajsa Kårwik
Folkhälsosamordnare/Föreningsutvecklare
Bergs kommun
Tfn: 0687-161 46

Uppdaterad: