Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vi firar samernas nationaldag 6 februari!

Skor i traditionell samisk stil

Samernas nationaldag eller Samefolkets dag är en viktig dag, en dag att känna stolthet! Vi firar och högtidlighåller minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Det var första gången samer från norr till söder, över nationsgränserna samlades för att diskutera gemensamma frågor. 

Samefolkets dag är gemensam för hela Saepmie, som sträcker sig över delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Under samernas nationaldag hörs samefolkets sång i alla länderna och de samiska flaggorna hissas i hela Saepmie.  

Vi firar samernas nationaldag!

"Den samiska historien är en stor del av den svenska historien och hos oss i Berg är det samiska en stor del av kommunens identitet då vi ligger inom Saepmie. Därför är det naturligt att vi ingår i förvaltningsområdet för samiska där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lag", berättar Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Trots rådande restriktioner firas nationaldagen på flera håll i kommunen. Den samiska flagga hissas på flera platser och både Fjällgymnasiet och kommunhusets caféteria uppmärksammar dagen med fika på samiskt tema. Biblioteken i Berg uppmärksammar dagen som en del av deras uppdrag med att ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna.

”Vikten av att lyfta fram de nationella minoriteternas språk och kultur kan inte nog understrykas, det motverkar diskriminering och utsatthet, främjar bevarandet av minoritetsspråken och kulturell identitet. Att läsa böcker på sitt eget språk är en rättighet som alla har och språk och identitet är nära sammankopplat hos varje individ”, förklarar Britt-Inger Rörborn, bibliotekarie i Bergs kommun.

Inför den samiska nationaldagen skyltar Bergs fyra bibliotek lite extra med samisk litteratur och i år har du chans att komma och titta på två fantastiskt fina handgjorda dockor klädda i vackra gapta (sydsamiska dräkter). Till dockorna finns även en saga att läsa eller berätta.

Inför dagen har även fyra nya samiska teamlådor skapats, innehållande böcker, flagga och spel som kan lånas hem och användas för samtal och diskussion i skola och förskola.

Bild på  fyra personer i traditionella samiska kläder med texten Samernas tid och fjäll i bakgrunden

Se Samernas tid på Svenstaviks bibliotek

Måndag 7/2 kl 17.00 visar Svenstaviks bibliotek del 1 av filmen Samernas tid. Del 2 och 3 visas nästkommande måndagar.

Dockor klädda i traditionella samiska dräkter

Dockorna bär gapta, sydsamisk dräkt och är sydda av Reinie Fjällström.

Biebbmo - mat, tradition, trend - en film om det samiska köket

Sámi soga lávlla/Samefolkets sång är samernas nationalsång

Samefolkets sång på svenska

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar, ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta: Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra, klövknäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.

Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor, gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra, åror blänka, stakar blixtra, under sång ses männen styra utför eda, fors och fall.

Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.

Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! Solens söner starka släkte! Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, minnes forntidsfädrens maning: Sameland åt samerna!

Uppdaterad: