Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Magsjuka elever och lärare

 11 elever och 3 lärare vid Fjällgymnasiet har drabbats av kraftiga magsjukesymptom. Smittskyddsenheten i Region Jämtland Härjedalen håller på med en smittspårning för att utreda om det kan röra sig om matförgiftning, och vad källan i så fall är, men klart är att de inte smittats på skolan. De smittade eleverna och lärarna befann sig inte på skolan då, och gör heller inte det nu.

Uppdaterad: