Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Berg har rustat för hälsa efter pandemin

I mars 2021 tog fullmäktige i Bergs kommun beslut om en extra satsning på förebyggande insatser för psykisk hälsa, ”Hälsofrämjande och förebyggande insatser på grund av pandemin”. En miljon kronor satsades, och Kajsa Kårwik fick uppdraget att projektleda genomförandet.

– Under pandemin har vi i Berg jobbat för att stötta näringsliv och föreningsliv för att kommunen inte ska förlora service och fritidsutbud under eller efter pandemin, men lika viktigt är det att vi fokuserar på våra medborgare och medarbetares psykiska hälsa, säger arbetsutskottets ordförande Mia Eriksson (s).

– Av naturliga skäl har prio ett när det gäller hälsa varit att bromsa smittspridning så gott det går men vi såg tidigt signaler på att den psykiska ohälsan ökade bland vissa grupper och individer på grund av pandemin och restriktionerna, säger arbetsutskottets ordförande Mia Eriksson (s).

Mycket förenklat handlar det om att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa, men även om att stärka psykisk hälsa. Extra satsningar har gjorts på de yngre i samhället, och på de äldsta. Metoderna är utbildning, kommunikation, samverkan och långsiktig planering.

– Vi tar helt enkelt höjd för att det sannolikt kommer att behövas mer stöd, säger Mia Eriksson. Det handlar om att synliggöra det stöd kommunen redan har, att öka tillgången till kontaktytor i samhället, trygga sammanhang och sociala relationer där vi kan fånga upp eventuell ohälsa

Kommunens aktiviteter för äldre har syftat till att skapa social delaktighet, aktivering, och möjlighet att komma ut, men även möjlighet att fånga upp indikatorer på måendet. Några exempel på satsningar är inköp av elrullstolar, feriepraktikanter som kan stötta med bonusaktiviteter, information till alla äldre med kontaktvägar, mobil kultur samt träffar med föreningar.

– För de yngre har fokus legat på fysiska såväl som sociala aktiviteter, både direkt och via stöd och samverkan med föreningar, berättar projektledare Kajsa Kårwik. Öppna sporthallar, rastaktiviteter på skolor, stöd till Skol-IF och elevråden, bidrag till BRIS, föreningsinspiration och ledarutbildningar till föreningar är exempel på konkreta satsningar för våra yngre invånare. Men den ekonomiskt tyngsta insatsen har handlat om extra vuxna på högstadiet och gymnasiet.

– När det gäller den egna personalen och övriga samverkansparter har kunskap och inspiration varit i fokus. Några exempel är utbildningen Våga fråga för all personal, framtagande av Suicidpreventiv handlingsplan och en konferens kring psykisk hälsa, säger Kajsa Kårwik.

– Jag är väldigt glad över den här satsningen. Vi ser att vi fått ut väldigt många bra insatser från de pengar som avsattes. En framgångsfaktor har varit det breda samarbetet över olika avdelningar och verksamheter i kommunen där man tillsammans har arbetat med vad som ska prioriteras, avslutar Mia Eriksson.

För mer information:

Mia Eriksson (s), ordförande arbetsutskottet, 070- 66 66 580
Kajsa Kårwik, projektledare, tfn 0687-161 46

Uppdaterad: