Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vilka är kommunens viktigaste miljöfrågor?

Bergs kommun har påbörjat arbetet med att ta fram ett miljöprogram för hela kommunen, som ska beskriva vad vi gemensamt ska arbeta med för att skapa en ekologiskt hållbar kommun.

En viktig del i de inledande delarna av arbetet är att fråga dig som bor och lever i kommunen vad du tycker är viktigt att prioritera i dessa frågor.

Välkommen till digitala dialogmöten!

Nu är det dags för den första miljödialogen, som är på temat ”Sveriges miljömål & en frisk livsmiljö”. Vad tycker du är viktigt i det?

Vi genomför fyra dialogmöten under januari-februari, där du kommer att kunna ge dina inspel om de övriga teman som miljöprogrammet kommer att innehålla.

  • 27 jan - Sveriges miljömål & en frisk livsmiljö
  • 31 jan - Biologisk mångfald & rent vatten
  • 8 feb - Effektiv energiförsörjning & en klimatneutral kommun
  • 14 feb - En hållbar resursanvändning & en hållbar samhällsplanering

Samtliga möten genomförs via Microsoft Teams kl 18.00-20.00.

Länk till mötet finns i nyheter om respektive möte.

Frågor?

Kontakta Fredrik Åström, se telefonnummer nedan.

Miljö eller klimat – vad är skillnaden?

Klimatförändringarna har de senaste åren blivit den miljöfråga som fått mest fokus i samhällsdebatten. Ibland blandas nästan orden ihop, de blir som utbytbara. Men vad är skillnaden?

Enligt SAOL (Svenska Akademins ordlista) så är klimat det samma som genomsnittligt väderlekstillstånd, väderleksförhållanden. Miljö är det samma som yttre förhållanden som påverkar allt liv.

Klimat är alltså kopplat till det meteorologiska – temperatur, vind, molnighet, luftfuktighet och så vidare. Miljö kan liknas vid ett paraply som spänner över väldigt många områden i hela vår livsmiljö, där klimat är ett av dem. Andra områden som ofta lyfts är ekologisk hållbarhet, biologisk mångfald, föroreningar, övergödning, försurning, avskogning och avfall.

Uppdaterad: