Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Dags för miljöprogram i Bergs kommun

Vy över Oviken med fjäll i bakgrunden

Nu vill Bergs kommun veta vad invånarna anser vara prioriterat i kommunens lokala miljöprogram. Kan det vara klimatförändringar, miljöförstöring, utrotningshotade arter, avskogning, försurning, återbruk, eller kanske vattenförsörjning?

Bergs kommun inleder nu arbetet med att ta fram ett miljöprogram, som ska beskriva vad kommunen långsiktigt ska arbeta med under de kommande åren.

Programmet kommer att bygga på Sveriges miljömål, delar av de globala målen men också på synpunkter från kommunens invånare. En viktig del i det inledande arbetet är därför att ta reda på vad de som bor och lever i Berg tycker kommunen ska satsa på. Under de kommande veckorna kommer alla i Bergs kommun att ges möjlighet att via digitala dialogmöten svara på frågeställningar utifrån olika miljöperspektiv.

– För att nå en hållbar utveckling krävs insatser på alla nivåer, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (s). Miljöfrågan är både global och lokal, och våra invånares synpunkter är jätteviktiga.

Miljöprogrammet är ett av de tre ben som utgör grunden för kommunens samlade utvecklingsarbete. De andra två benen är tillväxtprogrammet och folkhälsoprogrammet, vilka båda är klara och antagna av kommunfullmäktige.

– Våra program är det som visar riktningen i vårt utvecklingsarbete, säger kommundirektör Ralf Westlund. Just miljöprogrammet visar på vad vi ska prioritera och hålla i fokus för att Bergs kommun ska kunna vara ett miljömässigt föredöme, samt för att vi ska kunna bidra till att nationella och i viss mån globala mål kan uppfyllas.

För mer information

Therese Kärngard (s), kommunstyrelsens ordförande, tfn 070 303 15 50
Ralf Westlund, kommundirektör, tfn 0687-161 24

Uppdaterad: