Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Invandring och integration

Invandring (eller immigration) är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Kommunens integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Invandring

Invandring kan ske av skäl såsom att personen har rätt till politisk asyl (vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap, skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter), arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, återvändande emigranter samt adoption.

Integration

Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället, och underlättas av integrationspolitik. Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregation, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen.

Uppdaterad: