Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att främja mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program som handlar om detta. Bergs kommun ingår dessutom i samiskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det samiska språkets ställning.

Uppdaterad: