Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tjänstegarantier

Arbetet med tjänstegarantier är nära kopplat till kvalitetsarbetet i organisationen. En kommun kan, genom att fastställa tjänstegarantier, på ett enkelt sätt redovisa vad man erbjuder och vad man förväntar sig av kunden. Att använda tjänstegarantier kan också hjälpa till att minimera felaktiga förväntningar på efterfrågade tjänster.

Bergs kommun presenterar klart och tydligt vad man erbjuder och vilken motprestation man förväntar sig från kunden för att kunna hålla en hög tjänstekvalitet. Genom de synpunkter och klagomål som tas emot kan varje verksamhet göra bedömningar om var problemen finns och besluta om eventuella förändringar i verksamheten. 

En tjänstegaranti medför att verksamheten har möjlighet kompensera den enskilde kunden på ett i förväg bestämt och rimligt sätt. Detta medför i sin tur att missnöjda kunder förhoppningsvis återfår förtroendet för verksamheten. Genom att dokumentera, summera och analysera kundklagomålen kan de utgöra en resurs i förbättringsarbetet.

För närvarande har vi 15 tjänstegarantier och de finns inom följande områden:

Kommunstyrelsen

 • Rekrytering av personal
 • Allmänna handlingar
 • Fakturor
 • Företagsrådgivning
 • Bibliotek

Miljö- och byggnadsnämden

 • Bygglov
 • Livsmedel
 • Miljö
 • Stadigvarande serveringstillstånd
 • Tillfälligt serveringstillstånd

Vård- och socialnämden

 • Ekonomiskt bistånd
 • Inkommande ärenden
 • Klagomål och synpunkter
 • Särskilt boende

Utbildningsnämnden

 • Barnomsorgsplats

Uppdaterad: