Dela

Kontakta oss

Klagomål och synpunkter

Tack för att du tar dig tid med att ge oss dina synpunkter, klagomål eller beröm.
Vi vill veta vad du tycker, oavsett om det handlar om att du vill ge oss beröm eller klaga på något.

Synpunkter och klagomål kan ses som något negativt eller som kritik mot hur ett arbete har utförts, men det kan också ses som en återkoppling från den som har fått en tjänst utförd till den som har utfört den. Om du som kommunmedborgare eller besökare i vår kommun reagerar mot hur vi sköter vårt uppdrag är vi tacksamma för synpunkter på detta.

Att arbeta med synpunktshantering har två huvudsyften

  • Ge ansvariga möjlighet att snabbt rätta till fel
  • Ge beslutsfattare underlag till förändrings- och förbättringsarbete

I första hand bör man försöka åtgärda eventuella fel och brister omedelbart när problem uppstår, men om någon inte är nöjd med hanteringen ska brukaren/kunden veta vart den ska vända sig och hur kommunens klagomålshantering fungerar.

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar och att ta till vara de synpunkter som lämnats är en del i detta arbete. Information om vårt förändrings- och förbättringsarbete kan du hitta under rubriken kvalitetsarbete.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter till kommunen

Ring eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Om det är något som är lätt att åtgärda är det alltid bäst att prata direkt med den som är ansvarig.

Om du tycker att du inte får någon respons eller att dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga kan du skriva till kommunen.

  • skriv ett eget brev eller
  • skicka ett e-postmeddelande eller
  • använd denna blankettPDF eller
  • använd kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats

Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet med "Synpunkter/klagomål".

Adress och e-post hittar du längst ned på denna sida.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Klagomål eller sy​npunkter med sekretessinnehåll

När du lämnar ett klagomål eller synpunkter ​som bedöms innehålla uppgifter som kan anses vara känsliga sekretessbeläggs detta ärende och kan inte lämnas ut som allmän handling. Den som öppnar posten har skrivit på en försäkran om att iaktta sekretess och ansvarar för att ärendet hamnar hos rätt person. Ärendet diarieförs och hanteras hos ansvarig nämnd.

Läs mer om hur kommunen redovisar och följer upp klagomålen.

Uppdaterad: