Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kontakta oss

Växel öppettider

  • Måndag-torsdag: 08.00-12.00, 13.00-16.00
  • Fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00

Dag före röd dag som infaller måndag till fredag stänger växeln/reception kl 12.00.

Dag före röd dag som infaller på en lördag stänger växeln/reception kl 15.00 liksom dag före jul och nyårsafton. Midsommarfton är det alltid stängt.

Kontaktinformation

Verksamhet

Namn

Telefonnummer

Socialjour efter kontorstid


SOS-alarm, 112
Begär socialjouren i Bergs kommun

POSOM under kontorstid

Kommunens växel

0687-161 00

POSOM efter kontorstid


SOS-alarm, 112
Begär POSOM i Bergs kommun

Växel
Bergs kommun, BTEA och Bergfast Bostäder och Lokaler

Bergs kommun

0687-161 00

Fax
Bergs kommun

Bergs kommun

0687-161 05

Felanmälan Bergfast under kontorstid

Bergfast Bostäder & Lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0687-164 50

Fastighetsjour Bergfast efter kontorstid

Bergfast Bostäder & Lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

063-107781

Felanmälan El

BTEA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., dygnet runt

0687-552 22

Felanmälan Vatten & Avlopp utanför fastighet

Vatten och Miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

010-25 15 300 (vardagar 08-16)
063-12 20 02 (övrig tid)

Bostadsförmedling Bergfast

Bergfast Bostäder & Lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0687-164 50

Kommundirektör

Ralf Westlund

0687-161 24

Stabschef

Jesper Tjulin

0687-161 82

Kommunsekreterare

Ingegerd Backlund

0687-162 39

HR-chef

Conny Bodén

0687-163 25

Tillväxtchef

Anders Englund

0687-164 01

Miljö- och byggchef

Cilla Gauffin

0687-163 50

Utbildningschef

Anneli Olofsson

0687-162 65

Vård och omsorgschef

Ingrid Larsson

0687-162 12

Socialchef

Maria Östlund

0687-163 09

Hälso- och sjukvårdschef

Carina Rodhe

0687-16311

LSS-chef

Mats Danielsson

0687-163 91

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Katrin Wiking

0687-162 11

Chef teknisk enhet

Jörgen Kristoffersson

0687-161 56

IT-chef

Daniel Gustafsson

0687-161 92

Kommunikationsansvarig

Anna-Lena Högström

0687-161 12

Webbansvarig

Ebba Beattie

0687-161 26

Säkerhetssamordnare

Josephine Råbock

0687-164 06

Dataskyddsombud

Jesper Tjulin

0687-161 82

Kommunalråd

Therese Kärngard

0687-161 09

Oppositionsråd

Daniel Hillbom

073-076 91 85

Oppositionsråd

Daniel Danielsson

073-082 95 96


E-postadresser till kommunen

Mottagare

E-postadress

Bergs kommun

bergs.kommun@berg.se

Miljö- och byggnadsnämnd

mob@berg.se

Vård- och socialnämnden

vardsocialnamnden@berg.se

Utbildningsnämnden

utbildningsnamnden@berg.se

Fastighets- och IT-nämnden

fastighets-itnamnden@berg.se

Valnämnden

valnamnd@berg.se

Äldreomsorgsfakturor

faktura.aldreomsorg@berg.se

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@berg.se

Uppdaterad: