Dela

Kontakta oss

Vanliga frågor om coronaviruset covid-19

Här får du svar på vanliga frågor om hur coronaviruset covid-19 påverkar Bergs kommuns verksamheter samt vilka åtgärder vi vidtar för att förebygga smitta. Utgångspunkten för de ställningstaganden som varje verksamhet gör är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och andra expertmyndigheter ger.

Omsorg, hjälp och vård

70+ och riskgrupper

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Ta gärna hjälp av familj och vänner eller ordna en tid med butiken så att du kan handla när det är lite kunder i butiken.

Kom ihåg att hålla avstånd när du träffar andra personer!

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till dig som är äldre (70 år och uppåt) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag få hjälp av äldreombudet?

Du som är äldre kan säkert känna oro och ha många frågor med anledning av situationen med coronaviruset. För att du ska kunna känna dig mer trygg och ha någonstans att vända dig så har Bergs kommun inrättat ett äldreombud som du kan ringa för att ställa frågor, dela tankar eller lämna synpunkter.

Här finns mer information om äldreombudet

Jag är äldre och känner mig orolig för att besöka biblioteken

Kontakta oss så löser vi det! Ring eller maila in beställning. Sedan plockar vi ihop de böcker du önskar och ställer ut en påse vid överenskommen tidpunkt. Kan ingen hämta upp så försöker vi ordna med hemkörning.

Kontakta Svenstaviks bibliotek oavsett vart i kommunen du bor 0687- 162 00, svenstavik.bibliotek@berg.se

Äldreomsorg

Informerar kommunen om på vilka äldreboenden det finns smitta?

Ja, Bergs kommun informerar sedan juli månad om vilka särskilda boenden som eventuellt har fall av covid-19.

Läs mer om beslutet att informera om särskilda boenden här

Här finns aktuell information om smittläget i Bergs kommun

Informerar kommunen om vilka hemtjänstområden som har konstaterad smitta?

Bergs kommun lämnar inte ut uppgifter om vilka hemtjänstområden som eventuellt har fall av covid-19. Det är av hänsyn till enskilda individer samt deras närstående, som kan komma till skada eftersom de blir oerhört lätt att identifiera. Bergs kommun bedömer att det innebär en risk för brist på integritet och brott mot sekretessen att lämna ut dessa uppgifter.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Om du känner oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Får jag besöka en närstående på äldreboende?

Det nationella förbudet mot besök på särskilda boenden för äldre upphävdes av regeringen den 15 september, och det är från och med den 1 oktober återigen möjligt att komma på besök. Men det är fortfarande viktigt att besöken sker på ett säkert sätt, därför har Bergs kommun tagit fram rutiner för detta. Våra lokala rutiner grundar sig i Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer.

Läs mer om vilka rutiner som gäller om du vill besöka något av våra boenden

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommun

Hur får jag som anhörig information om smitta?

Du som anhörig blir alltid kontaktad om din anhörige blir sjuk, oavsett om hen har bekräftats smittad med covid-19 eller har liknande symtom. Du behöver alltså inte vara orolig om du inte hör något från oss.

Du som anhörig får också alltid information om det finns smitta på ett boende eller inom den verksamhet som din anhörig är berörd av. Vi lämnar däremot inte uppgifter om smitta på andra boenden eller inom andra verksamheter med hänsyn till sekretess.

Det är alltid en enhetschef eller sjuksköterska som kommer att höra av sig till dig och meddela om det finns smitta eller om din anhörige har blivit sjuk.

Vad händer om min anhörig får på symtom på covid-19?

Om en vårdtagare får förkylningssymtom isoleras personen i sitt boende. Vårdtagaren testas för covid-19 av sjuksköterska så fort som möjligt. All personal använder den skyddsutrustning som krävs.

Det tar som längst två dagar innan provsvaren kommer från det att hen provtas.

Kommer min anhörig att flyttas om hen blir sjuk i covid-19?

Smittade personer flyttas inte, om de inte behöver mer avancerad vård på sjukhus. Däremot isoleras de i sitt boende. Brytpunktssamtal, alltså samtal om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, är alltid bedömt av läkare och sker mellan vårdtagare, anhöriga, läkare och/eller sjuksköterska

Hur jobbar kommunen för att förhindra vidare smittspridning?

Genom att se till att kommunens vårdhygienska riktlinjer samt rutiner för exempelvis användning av skyddsutrustning fortsätter att fungera och noga efterföljs av den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Arbetet sker i nära samverkan med enheterna för smittskydd och vårdhygien på Region Jämtland Härjedalen.

Vi uppmanar all personal som har minsta lilla symtom att inte gå till jobbet och är noga med att all personal som får symtom under arbetspasset ska gå hem omedelbart utan att vara i kontakt med vårdtagare eller arbetskamrater.

Finns det risk för att personal sprider smitta mellan olika verksamheter och boenden?

Vi minimerar kontakten mellan olika arbetsgrupper och verksamhetsområden, exempelvis mellan personal på boenden respektive inom hemtjänst samt mellan olika geografiska områden.

Personal som arbetat med smittade vårdtagare på boende får inte komma i kontakt med andra vårdtagare under arbetspasset.

Vad händer om många i personalen blir sjuka?

För att säkerställa att det finns tillräckligt med medarbetare anställer vi extrapersonal och kommunen har också inventerat vård- och omsorgskompetens hos personal inom övriga delar av organisationen och ser över möjligheterna att tillfälligt flytta över dessa till äldreomsorgen.

Vilken utbildning får personalen om rutiner och vård kring covid-19?

Personalen får ta del av information och rutiner från Region Jämtland Härjedalen om vårdhygien och smittskydd. Personalen har också fått utbildning om vilken skyddsutrustning som ska användas och hur vi använder den. Personal har fått titta på olika utbildningsfilmer om basala hygienrutiner och fått lära sig hur de ska använda Försvarsmaktens skyddsmask 90.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för personalen?

Just nu finns skyddsutrustning så att det räcker till all personal. Vi omfördelar också kontinuerligt skyddsutrustning till drabbade enheter.

Tillgången till skyddsutrustning är en nationell fråga. Det är Region Jämtland Härjedalen som har det regionala ansvaret för att fördela ut utrustning till länets kommuner. Bergs kommun tittar hela tiden på den här frågan, både tillsammans med regionen och i egen regi, och vi försöker också hitta alternativa lösningar för att säkerställa att vi har den skyddsutrustning som krävs.

Jag vill prata med min anhörig via videosamtal. Men jag är osäker på hur man gör, kan ni hjälpa mig?

www.dataprata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Kan jag nå biståndshandläggare som vanligt?

Utifrån den uppkomna situationen med Covid-19 så ändras biståndshandläggarnas telefontider. Följande gäller:

 • Måndag klockan 09 - 10
 • Tisdag - ingen telefontid
 • Onsdag klockan 09 - 10
 • Torsdag - ingen telefontid
 • Fredag klockan 09 - 10

Tjänstgörande biståndshandläggare nås på telefonnummer 0687-162 61.

Våra kollegor inom kommunen som vi samarbetar med kan alltid nå biståndshandläggare via växeln vid brådskande ärenden.

Dessa telefontider gäller från och med 7 april

Funktionshindrade

Informerar kommunen om vilka LSS-boenden som har fall av covid-19?

Bergs kommun lämnar inte ut uppgifter om vilka LSS-boenden som eventuellt har fall av covid-19. Det är av hänsyn till enskilda individer samt deras närstående, som kan komma till skada eftersom de blir oerhört lätt att identifiera. Bergs kommun bedömer att det innebär en risk för brist på integritet och brott mot sekretessen att lämna ut dessa uppgifter.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Om du känner oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Vad gäller för att besöka gruppbostäder, korttidshem och liknande inom LSS?

Du kan läsa mer om vad som gäller för att besöka våra olika boendeformer och andra verksamheter på vår sida om besök.

Läs mer om att besöka boenden och andra verksamheter under coronapandemin

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Hur påverkas daglig verksamhet?

 • Café 56 i Svenstavik är stängt.
 • Butiken Nytt & Nött är stängd.
 • Café Go’knuln har stängt sedan 16 november.
 • Våra externa arbetsplatser på Ridhuset och Dollarstore är stängda.

De personer som vanligen har sina arbetsplatser på Ridhuset, Dollarstore, Café Go’knuln o Nytt & Nött har därför, i samråd med berörda, fått andra arbetsuppgifter.

Läs mer om daglig verksamhet här

Vad händer med min habiliteringsersättning om daglig verksamhet inte är öppen?

Du kommer fortsätta att få habiliteringsersättning som vanligt.

Hur säkerställs att personer som i vanliga fall deltar i daglig verksamhet klarar sin vardag?

Daglig verksamhet är till viss del stängd. Våra externa arbetsplatser är stängda, i övrigt görs löpande individuella bedömningar utifrån den enskildes förutsättningar.

Ordnar ni några aktiviteter för dem som bor på ett LSS-boende?

Aktiviteter planeras efter våra nya förutsättningar. Det innebär att dagen blir annorlunda från vad man är van vid, men att man erbjuds aktiviteter som är anpassade efter rådande situation.

Familj, stöttning och ekonomi

Många barn är hemma mer än vanligt nu och jag är orolig för att ett barn far illa i sitt hem, vad ska jag göra?

Socialtjänstens verksamhet fortgår som vanligt så finns det oro för att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänstens Mottagning, du når dem via kommunens växel 0687-161 00. Då tar vi emot din oro och handlägger ärendet precis som vanligt.

Jag är orolig för hur min ekonomi påverkas, hur kan jag få stöd?

Vuxna personer har ett grundläggande ansvar att själv försörja sig och sin familj och ska göra allt de kan för att undvika försörjningsproblem. Men ibland uppstår situationer i livet som innebär att man under en period kan behöva stöd och ekonomisk hjälp. Om du är orolig för hur din ekonomi påverkas kan du kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivare för vägledning och om den ekonomiska situationen blir ansträngd kan du lämna in en ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten. Då utreder vi din ansökan och bedömer om du har rätt till bistånd.

Jag känner mig orolig eller nedstämd, vad ska jag göra?

Röda Korset har startat en stödtelefon som är öppen för alla som känner oro eller ensamhet och behöver någon att prata med. Mer information och telefonnummer till deras stödtelefon finns i rutan här nedanför.

Här finns information om Röda Korsets länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterstödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du över 70 år och känner oro över smitta, trygghet eller din livssituation i stort med anledning av situationen med coronaviruset? Bergs kommun har nu inrättat ett äldreombud dit du kan vända dig med dina frågor, tankar och synpunkter.

Här finns mer information om äldreombudet

Hur påverkas verksamheten på Familjens hus?

Familjecentralen håller stängt tillsvidare med anledning av situationen med coronaviruset. Om du har frågor om hur övrig verksamhet inom Familjens Hus påverkas av situationen med coronaviruset, vill vi att du tar kontakt med oss direkt via telefon eller e-post.

Här hittar du kontaktuppgifter till Familjens hus

Hot och våld

Jag är orolig att ett barn far illa i sin hemmiljö, vad kan jag göra?

Om du som vuxen är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse, eller på annat sätt far illa, finns det olika sätt att hjälpa till.

 • Gör en orosanmälan till kommunens socialtjänst.
 • Prata med barnen. Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra om något händer som gör dem rädda.
 • Ring polisen på 112 vid en akut oro eller hotfull situation.

Har du frågor?

 • Kontakta Centrum mot våld, telefon 0200-120 145
 • Kontakta socialtjänstens mottagningsfunktion för rådgivning, stöd och hjälp - de nås via kommunens växel 0687-161 00

Jag behöver hjälp att ta mig ur en dålig relation, vem kan jag prata med?

Som utsatt för våld i nära relationer finns det flera organisationer du kan vända dig till:

 • Centrum mot våld på 0200-120 145. De erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Hit kan även du som anhörig eller vän vända dig. Stödtelefonen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.
 • Socialtjänstens mottagningsfunktion: de nås via kommunens växel 0687-161 00 och kan hjälpa dig med rådgivning, stöd och hjälp.
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Det är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld

Jag har ett ”hett temperament” och funderar om mitt beteende är okej. Finns det någon jag kan prata med?

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt. Det kan vara svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden. Våld är en handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar, både fysiskt och icke-fysiskt, som kan förekomma ofta eller sällan.

Behöver du som utövar våld någon att prata med kan du kontakta Centrum mot våld, 0200-120 145. Vi erbjuder stöd till förändring.

Jag är orolig för en vän och misstänker att hens partner är våldsam. Vem kan jag prata med för att få hjälp?

Som vän eller anhörig är det just nu extra viktigt att visa att vi bryr oss. Sträck ut handen, hör av dig och fråga hur vänner har det och hur de mår.

Uppmärksamma också bråk hos grannar. Många barn riskerar att bevittna ännu mer våld om de är hemma från skolan. Är du orolig för ett barn – gör en anmälan till socialtjänsten i din kommun.

Om du är orolig och behöver någon att prata med, kontakta

· Centrum mot våld på 0200-120 145. De erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Hit kan även du som anhörig eller vän vända dig. Stödtelefonen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

· Socialtjänstens mottagningsfunktion: de nås via kommunens växel 0687-161 00 och kan hjälpa dig med rådgivning, stöd och hjälp.

Om du misstänker ett brott kontakta polisen!

Kontakta polisen om du hör ljud, bråk eller skrik som gör dig orolig eller om du själv är utsatt, har frågor eller upplever att du behöver skydd. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Är situationen akut ring 112.

Läs mer på polisens webbsida om våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn, ungdom och utbildning

Skola och barnomsorg

Vad gäller om jag vill besöka skola, förskola eller fritidshem?

Skolor, förskolor och fritidshem tar inte emot spontanbesök för tillfället. Kontakta ansvarig rektor om du vill boka in ett besök i någon av dessa verksamheter.

Kontaktuppgifter till förskolor, skolor och fritidshem finns på våra sidor om skolor och barnomsorglänk till annan webbplats

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om vad som gäller för VAB och andra typer av ersättningar som kan bli aktuella med anledning av Coronaviruset.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om Coronaviruset - det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det några nya rutiner som gäller vid hämtning eller lämning på förskolan?

Verksamheten försöker i möjligaste mån vara utomhus då hämtning sker på eftermiddagen. Lokala rutiner finns på varje enskild förskola utifrån förutsättningar. Kontakta din förskola för information.

Kontaktuppgifter till förskolor i Bergs kommun finns på våra sidor om förskolor

Kommer friluftsdagar och andra planerade aktiviteter att ställas in?

Vissa skolor har ställt in friluftsdagar och liknande. Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om huruvida exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

Städar ni extra på förskolor och skolor under pandemin?

Ja, ytor som många tar i städas mer ofta.

Hur blir det med utvecklingssamtal i förskolan och skolan?

Förskola: Ta kontakt direkt med varje enskild förskola för att diskutera en lösning. Det går till exempelvis ha utvecklingssamtal via telefon.

Skola: Inplanerade utvecklingssamtal genomförs som vanligt. Detta gäller såklart förutsatt att både barn och vårdnadshavare är friska.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till förskolor

Hur fungerar det med inskolning i förskolan under coronapandemin?

Ta kontakt direkt med varje enskild förskola om du har frågor kring inskolningen.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till förskolor

Hur fungerar det med övergången mellan förskola och skola under pandemin?

Genomförs enligt en plan som finns överlämning. Du som vårdnadshavare kan kontakta ansvarig rektor för att få mer information om hur detta kommer att gå till.

Är grundskolorna öppna som vanligt?

Ja i huvudsak, men i samråd med smittskyddet på Region Jämtland Härjedalen kan enskilda skolenheter ha fjärr- eller distansundervisning i perioder utifrån till exempel lokala utbrott av smitta.

Sedan den 1 december ska även skolelever som bor med någon som är smittad stanna hemma från skolan.

Läs mer på 1177:s webbplats om när barn behöver vara hemma och hur längelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serverar ni maten på speciella sätt för att undvika smitta?

Maten serveras som vanligt, men elevernas lunchtider har anpassats för att minska trängseln, likaså har vi delat upp eleverna så vissa äter i andra lokaler.

Informerar ni om det finns fall av covid-19 på förskolan eller skolan?

På grund av det är små enheter går vi som regel inte ut med vilken förskola eller skola som har fall av covid-19.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Känner du oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Stanna hemma eller inte?

Kan mitt friska barn gå på förskolan som vanligt?

Läs mer på 1177:s webbplats om när barn behöver vara hemma och hur längelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag som förälder är sjuk, får mitt friska barn gå till förskolan eller skolan?

På 1177 finns mer information om vad som gäller när man har symtom eller om någon i hushållet har symtom.

Läs mer på 1177:s webbplats om när barn behöver vara hemma och hur längelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt barn har varit sjukt, när kan hen komma tillbaka till förskolan?

Läs mer på 1177 Vårdguiden om när och hur länge man ska stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När kan elever komma tillbaka till skolan efter att ha varit sjuka?

Läs mer på 1177:s webbplats om när barn behöver vara hemma och hur längelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskolan och skolan?

Läs mer på 1177:s webbplats om när barn behöver vara hemma och hur längelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen och länets skolchefer har en gemensam rutin för personal och vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Denna återfinns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Länsgemensam rutin för personal och vårdnadshavare inom skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om ett barn eller elev blir sjuk på förskola eller skola?

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavarna som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

Tillhör mitt barn en riskgrupp?

Vänd dig till sjukvården för rådgivning och riktlinjer.

På 1177:s webbplats finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag är permitterad, får mitt barn gå på förskolan?

Ja. om barnet är 3 år och har rätt till allmän förskola och barnets totala vistelsetid när vårdnadshavare arbetar inte överstiger 15 timmar. Barnet har då rätt att fylla ut sin tid i förskolan till totalt 15 tim/vecka. Är barnet yngre och inte har rätt till allmän förskola ska barnet vara hemma när vårdnadshavaren inte arbetar.

Om förskolor, grundskolor och fritidshem stängs

När kan grundskolor och förskolor komma att stängas?

Vad gäller stängning av grundskolor och förskolor så är det inte aktuellt i nuläget men regeringen har beslutat om lagändringar så att det är möjligt om behov uppstår. Det är dock endast under vissa omständigheter som beslut om stängning kan ske. Det skulle kunna vara att en stor del av personalen insjuknar i Covid-19 så att verksamheten inte kan fortsätta eller att man i samråd med smittskyddsläkare stänger för att minska smittspridning. Även Folkhälsomyndigheten kan besluta om stängning i vissa områden.

Hur förbereder sig Bergs kommun inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem och skolor?

Inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem eller skolor behöver Bergs kommun identifiera vilka vårdnadshavare som behöver barnomsorg. Det finns i dag inget beslut om att stänga någon verksamhet men kommunen behöver förbereda sig inför att ett sådant beslut eventuellt kan komma. Om skolor och barnomsorg stängs är kommunen skyldig att ordna särskild barnomsorg för barn till personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Omsorgen ordnas då för barn mellan 1 och 13 år och innebär att barnet får vara på förskola eller i fritidshem under tiden som du, som har en samhällsviktig funktion, är på jobbet.

Om du har barn 1-13 år i Bergs kommun behöver du därför fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren bedömer att du gör det, ska du ansöka om barnomsorg för samhällsviktig funktion redan nu. Det gäller oavsett om du idag har ditt barn på förskola alternativt fritidshem eller inte.  

Om regeringen eller kommunen, beslutar om en stängning av en grundskola kan det alltså bli aktuellt med fritidshem för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig funktion oavsett om barnet haft fritidshem tidigare eller inte.

Vid en stängning kan förskolor och fritidshem tillfälligt slås ihop.

Barnomsorg erbjuds endast till barn där:

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen.
 • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen.

Du som är vårdnadshavare till barn som går på förskola, fritidshem eller skola i Bergs kommun behöver nu fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet.

Det här behöver du göra nu

 1. Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
 2. Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt så ska du ansöka om barnomsorg via vår e-tjänst Ansökan om barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt yrkelänk till annan webbplats.

Hur kommer undervisningen att gå till vid en eventuell stängning av skolor?

Ett beslut om stängning skulle kunna komma fort och vi i Berg försöker förbereda oss i den mån det går för att ställa om i en sådan situation. För grundskolans del så är det i första hand lokalerna som stänger medan vi räknar med att själva undervisningen ska fortsätta genom fjärr- eller distansstudier. Eleverna kommer i så fall att få med sig material och varsin Chromebook hem för att kunna kommunicera med skolan. En förutsättning för att använda Chromebook i hemmet är trådlös uppkoppling, IT-ansvariga på skolorna kartlägger hur detta ser ut och alla vårdnadshavare i grundskolan får frågan via Schoolsoft.

Vid en stängning är det viktigt att eleverna deltar i undervisningen om det ställs om till fjärr/distans-undervisning, detta för att alla ska ta del av den garanterade undervisningstiden och i så hög utsträckning som möjligt nå målen för de ämnen som erbjuds.

Kommer elever få ta igen undervisning på helger eller lov?

Regeringen har även beslutat att skola får bedrivas på helger och lov för att ta igen tid om fjärr- och distansstudier inte går att genomföra utan behöver läsas igen senare. Det gäller dock inte om enstaka elever ej deltar utan om undervisningen i sin helhet ställs in.

Mitt barn är i behov av extra stöd, hur blir det om skolan eller förskolan stänger?

Barn som är i behov av särskilt stöd och omsorg, psykiskt, fysiskt eller socialt, har fortsatt rätt till skola och barnomsorg. Det kan handla om barn med funktionsnedsättningar eller barn som har en svår familjesituation. Vårdnadshavare eller socialtjänst kan kontakta rektor om de ser behov av barnomsorg eller skola i dessa fall.

Jag jobbar inom samhällsviktig verksamhet – har mina barn rätt att gå i förskola , fritidshem och skola?

Ja men barnomsorg erbjuds endast till barn där:

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen.
 • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen.

Inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem eller skolor behöver Bergs kommun identifiera vilka vårdnadshavare som behöver barnomsorg. Det finns i dag inget beslut om att stänga någon verksamhet men kommunen behöver förbereda sig inför att ett sådant beslut eventuellt kan komma. Om skolor och barnomsorg stängs är kommunen skyldig att ordna särskild barnomsorg för barn till personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Omsorgen ordnas då för barn mellan 1 och 13 år och innebär att barnet får vara på förskola eller i fritidshem under tiden som du, som har en samhällsviktig funktion, är på jobbet.

Om du har barn 1-13 år i Bergs kommun behöver du därför fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren bedömer att du gör det, ska du ansöka om barnomsorg för samhällsviktig funktion redan nu. Det gäller oavsett om du idag har ditt barn på förskola alternativt fritidshem eller inte.  

Om regeringen eller kommunen, beslutar om en stängning av en grundskola kan det alltså bli aktuellt med fritidshem för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig funktion oavsett om barnet haft fritidshem tidigare eller inte.

Vid en stängning kan förskolor och fritidshem tillfälligt slås ihop.

Det här behöver du göra nu

 1. Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
 2. Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt så ska du ansöka om barnomsorg via vår e-tjänst Ansökan om barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt yrkelänk till annan webbplats.

Hur vet jag att jag jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Vad som är samhällsviktig funktion finns inte förutbestämt utan kan variera i olika områden och det är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som gör en bedömning av om de bedriver samhällsviktig verksamhet och sedan gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara av att bedriva sin verksamhet.

Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasium och vuxenutbildning

Hur påverkar corona mig som läser på Svenska för invandrare, SFI?

För att minska andelen elever på plats är SFI organiserat med ett ”varannandag-schema” där kurs AB läser på plats ena dagen och via fjärr andra dagen medan kurs CD gör tvärtom. Flexgruppen är via distans och fjärr.

Mer information om SFI hittar du här

Hur påverkas övrig vuxenutbildning?

För dig som deltar i övrig vuxenutbildning kommer din utbildningssamordnare att kontakta dig med information om vad som gäller för dig.

Hur påverkas jag som elev på NIU, nationella idrottsutbildningar?

Träningen bedrivs utomhus utan gemensamma samlingar.

Vad gäller för mig som elev på Fjällgymnasiet?

Sedan den 7 december bedris fjärrundervisning. Introduktionsprogrammen och vissa andra elevgrupper kommer att delta i några moment på plats i skolan. Nationella prov kommer att genomföras som planerat.

Mer information om Fjällgymnasiet hittar du här

Serverar ni maten på speciella sätt för att undvika smitta?

För elever på FGY serveras lunchen i Johnnys fik för elever som är i skolan. Maten serveras som vanligt, men elevernas lunchtider har anpassats för att minska trängseln, likaså har vi delat upp eleverna så vissa äter i andra lokaler. Matlådor kan hämtas för de som beställt sådana. För elever från Berg som studerar på annan ort hänvisas matfrågan till respektive skola.

Kommunens arbete

Besök och öppethållande

Kan jag besöka Miljö- och byggavdelningen om jag har ett ärende?

Vi har goda möjligheter att erbjuda distansmöten via telefon eller digitala mötesverktyg.

En del möten kräver din fysiska närvaro, men om du har sjukdomssymtom, ta då kontakt med oss så hjälps vi åt att hitta en annan tid som passar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggavdelningenlänk till annan webbplats

Kan jag besöka Bergfast om jag har ett ärende?

Du som har ett ärende till Bergfast ska i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Vi tar endast emot besökare som ska hämta ut eller lämna in nycklar i samband med lägenhetsöverlåtelse.

Vi på Bergfast Bostäder & lokaler hjälper dig gärna via telefon eller e-post med ditt ärende! Du når Bergfasts kundtjänst på telefonnummer 0687-164 50 vardagar klockan 09-12 och 13-15 (dag före röd dag stänger kundtjänst klockan 12).

Du kan också skicka e-post till oss på bergfast@berg.se så besvarar vi din fråga så snabbt vi kan under alla vardagar.

Bergsfast webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur påverkas evenemang som kommunen ordnar?

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik verksamhet eller en specifik aktivitet som kommunen ordnar ska du ta direktkontakt med ansvarig enhet inom kommunen för att få besked om vad som gäller i det enskilda fallet.

Via vår arrangemangskalender kan du också få information om vad som gäller med exempelvis vissa planerade aktiviteter.

Gå till arrangemangskalendern Händer i Berglänk till annan webbplats

Är biblioteken öppna som vanligt?

Ja, biblioteken är öppna för fysiska besök med normala öppettider, men antalet personer som får vistas i respektive bibliotek samtidigt är begränsat. Biblioteken har också på olika sätt anpassat verksamheten för att vara så säker som möjligt, och erbjuder bland annat också möjlighet till upphämtning och hemkörning - läs mer via länken nedan.

Här finns mer information om biblioteken

Kommer simhallarna att vara öppna som vanligt?

Simhallarna är för närvarande stängda för allmänhetens bad (kvällsbad) men är bokningsbara för föreningar och liknande.

Mer om simhallarnas öppetider, priser och annat hittar du här

Jobba hos oss

Vilka behov har kommunen just nu?

Behovet av personal inom våra verksamheter är för närvarande högre än normalt, med anledning av coronaviruset. Vi söker därför dig som vill arbeta som vikarie under en period inom någon av våra verksamheter, framför allt nu under semesterperioden.

Vi letar just nu framför allt efter dig som har utbildning eller erfarenhet inom:

 • Äldreomsorg
 • Hälso- och sjukvård (sjuksköterska och/eller distriktssköterska)
 • LSS

Läs mer om vilka jobb som finns här

Du behövs!

Företag och föreningar

Hur stöttar ni lokala företag som drabbas av coronakrisen?

Vi förstår att effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för näringslivet runt om i Sverige. Så här jobbar kommunen för att stötta det lokala näringslivet.

Debiteringar av tillsynsavgifter skjuts upp

För att underlätta för de företag som drabbas med anledning av situationen med coronaviruset så har kommunen beslutat att skjuta upp faktureringen av de årliga tillsynsavgifterna inom miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel.

Stödlinje för företagare

Med anledning av corona håller Näringslivskontoret telefonlinjerna öppna så att du som företagare kan få råd och stöd. Våra näringslivsutvecklare finns anträffbara måndag till fredag klockan 8.00-16.00.

Lena Håkansson tel. 0687-164 03

Bra information för dig som företagare

För att underlätta för dig som företagare i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom allt händer väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas webbplatser för att få aktuell information.

Här kommer du länksamlingen

Vilka regler och rekommendationer gäller för mig som restaurangägare?

Miljö och byggavdelningen har samlat tips och information till dig som arbetar med restaurang och livsmedelsverksamhet inom kommunen. Du får även information om rådgivning och regler för din verksamhet.

Har du några frågor eller funderingar kring situationen så är du välkommen att kontakta någon av våra livsmedelsinspektörer:

Anders Eslind 0687-165 31 anders.eslind@berg.se

Anette Roth 0687-165 30 anette.roth@berg.se

Tina Dyrvold-Karlsson 0687-165 37 tina.dyrvold@berg.se

Catrin Silfver 0687-165 29 catrin.silfver@berg.se

Du kan även mejla Miljö och byggs allmänna e-post mob@berg.se så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

Mer information

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram riktad information till dig som driver en restaurangverksamhet om till exempel vad de nya reglerna innebär och liknande.

Information om Coronaviruset från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restaurangägare och krogar – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad de nya reglerna kan innebära – kommentarer från Sveriges kommuner och regioner (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur stöttar kommunen föreningar?

Tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader

För att ge kommunens ideella föreningar ekonomisk stöttning under coronakrisen har kommunen beslutat att införa ett tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader. Med bidraget vill vi uppmuntra till fysisk aktivitet och samtidigt skapa möjligheter för föreningar att erbjuda nya aktivitet för sina medlemmar.

Läs mer om det tillfälliga aktivitetsbidraget

Snabbare utbetalning av bidrag

För att förbättra likviditeten hos föreningar har Bergs kommun beslutat att påskynda utbetalningarna av föreningsbidrag. Vårens bidragsansökningar är redan utbetalda och kommande bidragshanteringar ska prioriteras och utbetalas så snart som möjligt. Just nu ligger kommunen före planeringen och har goda förutsättningar inför kommande ansökningsperiod.

Mer information

Effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för föreningslivet runt om i Sverige. För att underlätta för dig som är verksam inom föreningslivet i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom föreskrifter och regler kan förändras väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas hemsidor för att få aktuell information.

Här hittar du samlingen av länkar till till information och tips

Finns det några rekommendationer kring idrott- och träningsverksamhet?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om covid-19 riktat till idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundet-SISU i Jämtland Härjedalen har mer information om vad restriktionerna innebär för idrottsverksamhet.

Läs mer på RF-Sisus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar

Om du som ledare eller förening har frågor kring rekommendationerna och hur de ska följas kan ni kontakta Folkhälsosamordnare Kajsa Kårvik på Tillväxtavdelningen. Kajsa.karvik@berg.se eller 0687-161 46
Vi har full förståelse för att det är en ny situation med många rekommendationer att förhålla sig till, och vi hjälper gärna er i de fall ni har svårt att göra en egen bedömning.

Uppleva och göra

Hur får man resa?

Läs mer om vad som gäller för resor på krisinformation.se

Webbplatsen Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så arbetar kommunen

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Bergs kommun fortsätter att följa läget noga på såväl nationell som regional nivå, och samverkar med aktörer såväl inom som utanför länet. Varje verksamhet inom kommunen arbetar med att planera för hur verksamheten påverkas vid exempelvis större sjukbortfall, och skulle en sådan situation uppstå kan det innebära förändringar i till exempel prioritering av arbetsuppgifter inom verksamheterna och liknande.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens, Region Jämtland Härjedalens och övriga expertmyndigheters rekommendationer.

Uppdaterad: