Dela

Kontakta oss

Besöka våra boenden, skolor, förskolor och fritidshem

Det nationella förbudet mot besök på särskilda boenden för äldre har upphävts av regeringen och det är sedan den 1 oktober möjligt att återigen komma på besök på våra boenden. För att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt är det dock fortfarande viktigt att du som vill besöka en närstående på något av våra boenden tänker till innan, att du bokar tid för besöket och precis som tidigare håller avstånd och god hygien.

Regeringen beslutade den 15 september att det nationella besöksförbudet inom äldreomsorgen i landet ska upphöra från och med torsdag den 1 oktober. Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat sina arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Bergs kommun har, med utgångspunkt i de riktlinjer och rekommendationer som nyligen kommit från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tagit fram lokala rutiner för att skapa förutsättningar för att besök inom äldreomsorgen kan ske på ett säkert sätt.

Det här ska du tänka på om du ska besöka något av våra äldreboenden

Ett stort ansvar vilar också på dig som vill komma på besök i något av våra boenden. Kontakta alltid det boende du vill besöka på förhand och boka in en tid för besöket.

Personalen kommer att delge dig vilka lokala rutiner som finns för att besöket ska kunna ske på ett säkert sätt, men sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på följande:

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare. Tänk på att också begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
  • Stäm av med den du vill besöka först så att hen känner sig okej med att få besök, så att det inte skapar oro hos den boende över att bli smittad.
  • Tänk över hur många ni är som kommer på besök samtidigt – kanske är det bättre att komma en och en på besök än till exempel en hel familj vid samma tillfälle.

Ta kontakt med personalen på våra boenden om du vill veta mer eller planera in ett besök. Kontaktuppgifter till varje boende hittar du på våra sidor om boenden för äldre.

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Besök på gruppbostäder och korttidshem inom LSS

Ta kontakt med personalen på det boende du vill besöka innan besöket för att planera in en tidpunkt, och tänk på att hålla avstånd och god hygien enligt ovan.

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Inga spontanbesök inom förskola, skola och fritidshem

Skolor, förskolor och fritidshem tar inte emot spontanbesök för tillfället. Kontakta ansvarig rektor om du vill boka in ett besök i någon av dessa verksamheter.

Kontaktuppgifter till förskolor, skolor och fritidshem finns på våra sidor om skolor och barnomsorglänk till annan webbplats

Uppdaterad: