Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Personalförsäkring AFA

Som anställd i Bergs Kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA försäkringar.

När kan man få ersättning från Avtalsgruppförsäkringen (AGS, AGS-KL)?

  • Försäkringen börjar gälla när du varit anställd i sammanlagt 90 dagar.

Ersättning vid sjukskrivning?

  • Du som har sjukpenning från försäkringskassan kan även få ersättning från AFA då du varit sjuk längre än 90 dagar. Dagersättning lämnas från dag 91 och som längst till och med 360:e dagen i din sjukperiod.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada  (TFA, TFA-KL) - när gäller försäkringen?

  • Du kan få ersättning om något av följande händer - råkar ut för olycksfall, hot, våld eller rån på arbetet.

Anmälan om sjukdom/arbetsskada görs via webben afa.forsakringar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om försäkringarna finns att läsa på webben och instruktioner/film hur man anmäler.

Vid frågor - ta kontakt med personalavdelningen.

Uppdaterad: