Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Pensionärs- och tillgänglighetsråd

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Bergs kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen.

Rådets arbetsuppgifter:

  • Utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- samt handikappföreningar.
  • Verka för att pensionärers och handikappsaspekter tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvarar för.
  • Utgöra ett forum där pensionärs- och handikappföreningars sakkunskap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser.
  • Genom pensionärs- och handikappföreningar utgöra remissorgan i samhällsplaneringen.
  • Vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar rådet representerar.

Bergs kommuns KPTR består av åtta ledamöter för pensionärs- och handikappföreningar, en samisk representant, representanter för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, utbildningsnämnden och vård- och socialnämnden.

Ordförande: Mia Eriksson (S)

Vice ordförande: Harriet Ödin, PRO Södra

Sekreterare/kontaktperson: Elin Ryd

Det går att kontakta rådets ordförande och sekreterare via kommunens växel 0687‑161 00.

Rådets sammanträdesdagar

Rådet sammanträder fyra gånger per år:


Rådets sammanträdesdagar 2020

Datum

Protokoll

2020-02-03

2020-02-03 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-20

Inställt

2020-10-05

2020-10-05 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2020-11-02

Inställt


För äldre protokoll, kontakta nämndsekreterare. 

Uppdaterad: