Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Brå/folkhälsoråd

Brottsförebyggande/folkhälsorådet arbetar på tre olika nivåer, det finns en strategisk styrgrupp, en taktisk styrgrupp och arbetsgrupp. Den strategiska styrgruppens uppgift är att ange färdriktning för vad rådet ska uppnå, sätta upp mål, följa upp och utveckla rådets arbete med folkhälsoplan och samverkansöverenskommelse med polisen.

Representanter och ersättare i rådet

  • Therese Kärngard (S) ordförande
  • Tommy Wisfelt (S)
  • Kent Rosenqvist (S)
  • Torsten Medalen (C)
  • Bob Jonasson (M)
  • Kent Karlsson (M) ersättare
  • Mikael Paulsson (SD)
  • Folkhälsosamordnare
  • Säkerhetssamordnare

Uppdaterad: