Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Policydokument

I Bergs kommun är en policy ett dokument som antagits av kommunfullmäktige och kan därmed ses som en viljeinriktning eller avsiktsförklaring.

Uppdaterad: