Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Stabsavdelningen

Stabsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomistyrning, stöd till den politiska processen (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, verksamhetsnämnd och utskott) inklusive sekreterarskap, utredningsstöd, ärendehantering samt medborgarservice. Avdelningen ansvarar även för HR-frågor.

Stabsavdelningen består av sex funktioner:

 • HR-funktion (Personalstöd och löner)
 • Ekonomistöd
 • Kompetensstöd
 • IT-enhet
 • Teknisk enhet
 • Demokratistöd
 • Växel

Chef för avdelningen är Jesper Tjulin och biträdande chef är HR-chef Conny Bodén.

Avdelningen har ca 45 medarbeterare.

Stabsavdelningen arbetar med

Några av de frågor som stabsavdelningen arbetar med är:

 • Arbetsrättsliga frågeställningar och löneadministration
 • Finansförvaltning och samordning av den övergripande ekonomiska planeringen
 • Nämndsadministration
 • IT
 • Markfrågor
 • Bostadsanpassning
 • Demokrati och medborgardialog
 • Kommunikationsfrågor
 • Kvalitetsledning och utredningar
 • Arbetet med samiskt förvaltningsområde
 • Frågor som rör säkerhet, krishantering, totalförsvar och beredskap
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Upphandling
 • Arkiv
 • Kommunens telefonväxel
 • Valnämnd

Uppdaterad: