Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vård- och socialnämnden

Vård- och socialnämnden (VSN) fullgör kommunens åtaganden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdslagen samt vad som i lag och förordning sägs om socialnämnd.

Nämnden utgör även ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, samt åtaganden enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vård- och socialnämnden har ansvar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utan legal vårdnadshavare i Sverige. Nämnden ansvarar också för regler inom sina verksamheter som ankommer en samisk förvaltningskommun.

Vård och socialnämnden har även vård- och socialutskottet, som fattar beslut i vissa ärdenden.

Vård- och socialnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Presidium

Vård- och socialnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Uppdaterad: