Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Valnämnden

Valnämnden (VN) är lokal valmyndighet. Valnämnden i Bergs kommun består av fem ledmöter och fem ersättare. Valnämnden har en sekreterare som inte är politiskt vald, utan är tjänsteperson.

Presidium

Valnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Uppdaterad: