Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) består av ledamöter som utses av kommunfullmäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen:

  • Kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.
  • Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och ser till att besluten som fullmäktige fattar blir genomförda.
  • Kommunstyrelsen svarar för den långsiktiga planeringen i kommunen.

Kommunstyrelsen har två utskott. Dessa är kommunstyrelsens arbetsutskott samt utvecklingsutskottet. Utskotten fattar beslut i vissa ärdenden och bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och utskotten 5 ledamöter vardera.

Presidium

Kommunstyrelsens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Uppdaterad: