Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. De 31 politikerna i kommunfullmäktige utses av kommuninnevånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis fem gånger per år. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Mandatfördelning för mandatperioden 2018-10-15 till 2022-10-15

  • Moderaterna - 7 mandat
  • Centerpartiet - 5 mandat
  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna - 13 mandat
  • Vänsterpartiet - 2 mandat
  • Sverigedemokraterna - 4 mandat

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Webbradio

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via webbradio (Radio Berg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: