Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Fastighets- och IT-nämnd

Fastighets- och IT- nämnden (FIN) ansvarar för kommunens interna e-post- samt IT-system, liksom utveckling av dessa.

Nämnden är också ansvarig för fastighetsförvaltning samt för lokalvårdsfrågor. Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom nämndens ansvarsområde.

Presidium

Fastighets- och IT-nämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Uppdaterad: