Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Försäkringar

Bergs kommun försäkrar egendom, ansvar, fordon och barn och unga i kommunen. Kommunen försäkrar även den egna personalen i tjänsten samt när personalen reser i tjänsten. Dessa försäkringar omfattar även förtroendevalda.

Kostymklädd gestalt som håller i en rosa spargris som har en tyg-livboj runt sig.

Nedan rubricerade försäkringtyper finns inom kommunen och hanteras av kommunens försäkringshandläggare.

Olycksfallsförsäkring

Kontakta försäkringsbolaget/anmäl skada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Bergs kommuns verksamhetsområde enligt specifikation.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller för:

 • Samtliga barn till och med 6 år folkbokförda i Bergs kommum (från födsel till att barnet börjar grundskolan).
 • Omsorgstagare som erhåller insatser enligt LSS.
 • Elever i grund och gymnasieskola samt friskolor (till och med 31 augusti det år som eleven slutar åk 9 eller gymnasieskola).
 • Barn i förskoleverksamhet/daghem/familjedaghem.
 • Elever från Bergs kommun i grundoch gymnasieskola i annan kommun till och med 31 augusti det år eleven slutar åk 9, gymnasieskola eller friskola.
 • Elever från annan kommun studerande i Bergs kommun (till den del eleven ej omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).
 • Deltagare i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning.
 • Elever i SFI.
 • Folkbokförda i Bergs kommun i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning på annan ort.
 • Personer som deltar i praktik/arbetsträning i kommunens regi.
 • Elever i individuella program.
 • Personer placerade i kontaktfamiljer eller fosterhem.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Med reservation för ändringar. Försäkringsbrevets text gäller. Se dokumentation under rubriken relaterat innehåll.

Egendoms- och ansvarsförsäkring

​Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Fordonsförsäkring

​Försäkring av kommunens fordonspark. Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Tjänstereseförsäkring

Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Uppdaterad: