Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Avgifter och taxor

Kommunen avgifter och taxor faställs av kommunfullmäktige då kommunens budget beslutas. Denna sida är samlingssida för kommunens samtliga taxor.

Ansöknings- och tillsynsavgifter - alkohol och tobak

Avfallstaxa

Exploateringsavtal

Fritidsverksamhet

Kopior, utskrift och avskrift - allmänna handlingar

Kultur

Livsmedelstaxa

Läkemedelstaxa

Miljötaxa

PBL (Plan- och bygglagen)

Tomter

Transportdispenser

Utbildningsnämnden

Uthyrning

VA-taxa

Vård- och socialnämnden

Uppdaterad: